Araştırma Alanlarımız

Hizmetlerimiz

 

 • Kayıp Çocuk Araştırma,

 • Şahıs Takip ve Araştırma,

 • Öğrenci Takip ve Araştırma,

 • Evlilik Öncesi Araştırma,

 • Adres Tespit ve Araştırma,

 • Hukuk Danışmanlığı,

 • Şirket Analiz ve Araştırma,

 • Çalıntı ve Kayıp Eşya Araştırma,

 • Kayıp Kişi Araştırma ve Adres Tespiti,

 • Bireysel Koruma,

 • Personel Araştırması,

 • Olay Yeri İnceleme ve Araştırma,

 • Parmak İzi ve Her Türlü İzlerin Araştırılması,

 • Sahte ve Şüpheli Evrak Araştırma,

 • Hastane Olayları Araştırma,

 • Ürün, Marka, Patent Araştırma ve Tespit,

 • Rehine ve Fidye Araştırma, Kolluk Kuvvetleri ile ortaklaşa çalışma

        DİĞER

 • Mal, eşya ve kişilerin her türlü korunmaları,

 • Kayıp, çalıntı eşya, para ve kıymetli mücevherat ve senetlerin araştırılması,

 • Kayıp ve evi terk etmiş kişilerin araştırılması ve adres tespiti,

 • Gerçek ve tüzel kişilerin "Ticari Firma, Fabrika," her türlü iş yerinin korunması, her kademede çalışanlarının güvenliği ve güvenilirliği ile ilgililerin tutum ve davranışlarının firma ve işveren lehine araştırma ve tespitinin yapılması. "Bu koruma hizmeti özel sertifika sahibi profesyonel koruma görevlilerince yerine getirilir."

 • Özellikle halka açık, şirket, mağaza, acente, süper market ve işyerlerinde çalışanların veya bu yerlere alış-veriş için gelenlerin hırsızlık olaylarına karışıp karışmadıklarının incelenmesi ve suçluların tespiti halinde kolluk kuvvetlerine teslim ile taşınır, taşınmaz mallara verilebilecek zararlara karşı alınacak koruma tedbirlerinin alınması,

 • Aile bireylerinin, aile birliğine verecekleri zararlara karşı ve kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarının incelenmesi ve tespiti